نويسندگانآثار تاريخي يك عاشقدوستان عاشق تنهادوستان عاشقوضعیت من در یاهوآمار وبطراح قالب:موزیک و سایر امکانات

بیا کلاغ پر بازی کنیمخنده

    کی پر؟؟

روز بی تو بودن پر

دوست داشتن غیر تو پرلبخند

 عشق جز توپر